De filosofie

Zwart & Partners (sinds 1987) behoort tot het meest ervaren van de nieuwe generatie communicatie-adviesbureaus die radicaal hebben gebroken met de traditionele verkokering van het hele scala aan communicatie-disciplines dat uiteenloopt van corporate communicatie, reclame, public relations, public affairs, interne communicatie, eventmarketing tot en met sponsoring.

Onder het motto dat ‘alles met alles samenhangt’ brengt Zwart & Partners – kortweg Z&P – balans in de communicatiemix van ondernemingen, overheden en non-gouvernementele organisaties.

Geen opdrachtgever is hetzelfde dus wisselt ook de samenstelling van het pakket aan in te zetten communicatiemiddelen per opdrachtgever. Voor de ene organisatie is een in het oog springende multimediale reclamecampagne het meest effectieve instrument, voor de andere werkt stille diplomatie juist veel beter.

Niet onze eigen creativiteit of het beschikbare budget van de klant is voor Z&P vertrekpunt bij een nieuwe opdrachtgever maar diens actuele positie op de markt, ambitie, doelgroepen en last but zeker not least de kracht van de interne organisatie.

Het is de in de jarenlange praktijk beproefde overtuiging van Z&P dat het succes van externe communicatie (van een brochure tot tv-commercial) in belangrijke mate wordt bepaald door de betrokkenheid en motivatie van management en personeel.

Hoe beter het communicatieplan bij de cultuur van de organisatie past, des te beter zal een campagne renderen. Reden waarom het ook wel eens nodig kan zijn eerst binnenshuis aan de slag te gaan met een cultuuromslag.

Het devies van Z&P is: Doe niet meer dan nodig is. Niet omdat wij lui zijn of blasé maar omdat we zuinig op onze opdrachtgevers en hun budget zijn. En vooral in effectiviteit willen scoren.